Friday, July 15, 2011

اشک

شاید تنها رد ناملموس یک اشک .. نشانهء آشکاری باشد برای یقین تو ..
 
تا بدانی که من رنج برده ام
 
این را باورم میگوید ..
 
باورم هنوز هم خوش بین است ..
 
من در روزهایی که ذهن تو خط خطی ست ,
 
و دل من با خودش هم میجنگد ,
 
خودم را به اشک ..
 
و تو را به دلخوشی هایم میسپارم ....
 
آنوقت باورهایم را که هنوز شفافند و مهربان ,
 
جمع میکنم روی بستری از ابریشم میگذارم
 
تا خش نیفتند
 
برای روز مبادا ...
 
 
برای روزی که دیگر باور ندارم ...
 
ماندانا طورانی

1 comment: