Saturday, October 1, 2011

من و تو ...

من و تو ...

زیادی بزرگ شدیم ...
 
زیادی تصورات بزرگی داشتیم ...
 
و هیچ کس پیدا نشد ...
 
که دلش بزرگ باشد ...
 
و به من و توی کوچک ...
 
جای اینهمه بزرگ خواهی ...
 
بزرگواری یاد بدهد ...
 
و این شد که دنیا ...
 
پر شد از اینهمه آدمهای کوچک
 
با توهمات بزرگ ...
 
که " بزرگواری " را
 
تنها ... در کتاب لغات میشناسند

1 comment:

  1. آرزوهای بزرگ ، چقدر کوچک می شوند،وقتی بدستشان می آوریم

    ReplyDelete