Sunday, September 8, 2013

بودنتچقدر بودن تو خوب است 
و من چقدر باور نمیکردم
بودن کسی 
حتی برای گاهی
اینهمه خوب باشد 
این باورم بودو چقدر خوب است که کسی بیاید
و باورهای تلخت را
به این سادگی
تنها با بودنش ...
از تو بگیرد

2 comments:

  1. khaili ghashange merciiiii

    ReplyDelete
  2. خیلی زیبا میسرایی . با استعدادی .اینده روشنی در انتظارت است ماندانای عزیز . امیدوارم به آنجنان ترقی برسی که بتوانی در هر شعرت از هر کلمه فقط یکبار استفاده کنی . مطمئنم میرسی .موفق باشی ..قلمت جاری باد

    ReplyDelete